Forsiden

slide1

Klitmøller er en en gammel og traditionsrig skudehandlerby på Thykysten, beliggende 10 km sydvest for Hanstholm og 17 km nordvest for Thisted. Byen har mellem 800 og 900 indbyggere, men dette befolkningstal mangedobles i sommerhalvåret pga. sommerhusgæster. Byen er omkranset af Nationalpark Thy, er en del af Thisted Kommune og hører under Region Nordjylland.

Klitmøller er en meget attraktiv by der hele året besøges af mange turister. I byen er der et varieret udbud forretninger som supermarked, røgeri, butikker med kunsthåndværk og brugsting, mekaniker, frisør, grafiker, zoneterapeut og flere firmaer inden for bygge- og anlægsbranchen. I nyere tid er mange af de gamle fiskerhuse blevet renoveret, og der er bygget nye parcelhuse og almennyttige boliger.

Det tidligere så aktive fiskerleje er godt bevaret og anvendes nu som udgangspunkt for de mange friluftsaktiviteter der udøves i byen. Der drives fortsat lidt lystfiskeri fra Klitmøller, men i dag er stedet især kendt som et af områdets vigtigste fritidscentre.

Naturen

Naturen i og omkring Klitmøller er usædvanlig smuk og afvekslende.

Klitlandskabet – den såkaldte nordatlantiske klithede – er en enestående naturtype der i årtusinder har eksisteret langs Vestkysten. Den dominerende plantevækst består af marehalm, hedelyng og revling(sortbær).

Man kan også være heldig at finde den særprægede strand-mandstro, som vokser yderst i klitterne, hvor klimaet er mest barskt. Eller man kan nyde den lillablomstrende Klokke-ensian, som findes mange steder på klitheden.

Klithederne rummer desuden et rigt fugleliv, her yngler bl.a. tinksmeden og tranen. Mod øst ligger de store nåletræsplantager Nystrup, Vandet og Vilsbøl med de to store søer V.Vandet sø og Nors sø.

Klitmøller Å slynger sig fra Vandet sø ned gennem Kvadderkjær og Klitmøller by til udløbet i Vesterhavet. Åen er en af områdets reneste vandløb, hvilket især ses på den store mængde rentvandselskende vårfluer og slørvinger der lever her. Langs bredderne kan der ofte findes spor efter odderen, hvorimod det nataktive dyr sjældent lader sig se.

Klitmøller afgrænses mod vest af Vesterhavet. Den brede, hvide sandstrand og det blå hav lokker mange til en gåtur her. Havet rummer et væld af fisk. Lokalt fiskes der fra de små både ved Ørhage. Det er typisk rødspætter, torsk, sild, makrel, krabber, hummer o.lign., der fanges.