Æ Redningshus Klitmøller

Bygningen har tidligere fungeret som redningshus tilbage til midten af det 19. århundrede, men holdt op med at fungere som sådan i 1979, da Hanstholm redningsstation kunne dække Klitmøller-området. Huset fungerer nu som Klitmøllers Forsamlingshus, hvor bestyrelsen – udover at vedligeholde den bevaringsværdige bygning – arrangerer festlige begivenheder i samarbejde med andre foreninger og med assistance fra […]