Ofte stillede spørgsmål

Hvad enten du har boet her hele livet, lige er flyttet her til eller bare lige på besøg har du sikkert nogle spørgsmål som vi måske kan hjælpe dig med. Her vil vi forsøge at svare så godt på de spørgsmål vi ved folk har stillet før dig eller tror folk gerne vil have svar på.

Har du et spørgsmål du ikke finder svar på her så skriv endelig til os.

Hvordan får jeg mit barn ind på den lokale skole?

Vores gode lokale friskole har været igennem en volsom udvikling (den historie kan du få af mange fra byen). Skolen er nu et sted hvor den trives og har masser af dejlige børn og gode lærer. Men det betyder også efterspørgslen er høj og der er trangt om pladsen. Så det er en god idé at være ude i god tid. For at få al den information du behøver skal du tage fat i skoleleder Andreas Kimergård på tlf. 29 33 25 55 eller mail andreas@klitmollerfriskole.dk

Hvordan får jeg mit barn ind i den lokale børnehave?

Børnehaven og vuggestuen Børnehuset trives i bedste velgående med gode børn og medarbejdere. Børnehuset har lige som skolen været igennem en stor udviklilng (det kan mange i byen fortælle mere om) også her er efterspørgslen stor med med begrænset plads.  Det er derfor en god idé at være ude i rigtig god tid hvis du er interesseret i at få dit barn ind. Det kan leder Lisa Jørgensen hjælpe dig informere dig meget mere om hvis du skriver hende en mail på lisa@klitmollerfriskole.dk

Hvor mange dage må man udleje sin private bolig?

Sommerhusloven regulerer udlejning af helårsboliger (Lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v.), og lokalplaner kan ikke tilsidesætte anden lovgivning. 

Sommerhuslovens § 5 omfatter udlejning af egen fulde helårsbolig, og at denne må udlejes i op til 30 dage om året (i Thisted Kommune må man udleje sin egen fulde helårsbolig i op til 100 dage, hvis det er gennem et udlejningsbureau, som indberetter lejeindtægten til skat).

Hvor finder jeg den nærmeste læge?

…(Her mangler vi et godt svar. Har du svaret så send det til os kontakt@klitmoller.dk.)

Hvad er reglerne når man går ud og surfer?

…(Her mangler vi et godt svar. Har du svaret så send det til os kontakt@klitmoller.dk.)

Må man lave bål på stranden?

Brug af åben ild er tillade på selve sandstranden – altså det stykke som ligger imellem vandkanten og der, hvor strandvegetationen begynder.  Men ikke i klitterne. 

Må man køre i bil på stranden?

Generelt må man ikke køre i bil på stranden.

På nogle strækninger langs den jyske vestkyst fungerer stranden som offentlig vej men det gælder dog ikke for Klitmøller.

Må man gå i klitterne?

Vil du hjælpe med at bevare klitter og den omkringliggende natur, skal du færdes på de anlagte stier og lade grene, halm og kviste ligge.

En stor del af klitterne i Klitmøller er fredet. Naturstyrelsen arbejder med forskellige tiltag der skal forebygge og bekæmpe sandflugt.

I klitterne kan færdsel udenfor stierne medføre, at planter og andre tiltag for sandflugtsbekæmpelse beskadiges, og det skaber risiko for at sandet flytter sig. 

Må man have hund med på stranden?

Man må gerne have sin hund med på stranden, men den skal holdes i snor fra 1. april til 30. september, og hvor der er græssende dyr.

Kommunen kan dog skilte med forbud mod hunde fx for at sikre vandkvaliteten eller beskytte fuglelivet, dette vil fremgå at skiltning.

Hvis stranden er omfattet af
 mærkningsordning Blå flag må hunde ikke bade på stranden fra 1. maj til 15. september.

Må man ride på stranden?

Det er tilladt at færdes til hest på den ubevoksede strandbred fra 1. september til 31. maj.

Må man campere på stranden?

Nej. Du må ikke slå telt op, men du må gerne sove på stranden, men det skal være uden telt eller lignende.

Man må kun sove det samme sted i én nat. Læs mere om overnatning på: nst.dk/overnat

Hvem kan give mig gode råd som ny tilflytter?

Du er altid velkommen til at tage fat i Borger- og Erhvervsforeningen. Find os under KONTAKT der er mange der kan hjælpe dig.

Hvad er cykelreglerne i byen?

…(Her mangler vi et godt svar. Har du svaret så send det til os kontakt@klitmoller.dk.)

Findes der et forum for de erhvervsdrivende?

I Borger- og Erhvervsforeningen arbejder vi på at få etableret et mere specifikt forum for de erhvervsdrivende og evt. delt op i forskellige hoved-brance spor. Her skal vi som alt andet agere værtsskab, skabe fællesskab sammenhøngskraf og udvikling. Hvilke konkrete tiltag der skal løfte er under udviklig og vil blive tilbudt. Hvis du imellemtiden har spørgsmål til det at drive erhverv her i byen er du meget velkommen til at kontakte os. Skulle du have gode ideer eller initiativer er de også meget velkomne. 

Hvor finder jeg byens lokalplaner?

På Thisted Kommunes online lokalplanportal kan du se de forskellige offentliggjorte lokalplaner, der er vedtaget, og du kan se planer i offentlig høring. Du skal gå videre til kommunens lokalplanportal http://thisted.viewer.dkplan.niras.dk/plan/2#/8849 og finde det område du er interesseret i at vide mere om. 

Der er også andre gode informationer at finde her https://www.thisted.dk/Soegeresultat.aspx#?cludoquery=lokalplaner&cludopage=1&cludorefurl=https%3A%2F%2Fwww.thisted.dk%2F&cludorefpt=www.thisted.dk%20er%20Thisted%20Kommunes%20hjemmeside&cludoinputtype=standard 

Hvad er reglerne for parkering i byen?

…(Her mangler vi et godt svar. Har du svaret så send det til os kontakt@klitmoller.dk.)

Hvad må man plukke og samle i naturen?

I offentligt ejede skove må du som hovedregel indsamle overalt i skoven. I private skove kun må tage det med, du kan nå fra vej og sti.  

Bær, svampe og frugt må i begrænset omfang samles til privat brug overalt i statens skove og naturområder. Som tommelfingerregel må du samle så meget, at det kan være i en bærepose. 

Man må i begrænset omfang gerne samle grene, kviste og løv, der ligger på skovbunden til privat brug.

I offentligt ejede skove må man klippe grene og kviste af løvtræer, der er over 10 m høje. Bemærk at det  ikke  gælder i privatejede skove.

Man må gerne klippe grene af væltede træer – både løv og nål. Det gælder dog ikke i bevoksninger, hvor der laves pyntegrønt (gran o.lign. til julepynt). Her må man hverken indsamle eller klippe grene og kviste.

Områdets ejer skal være indforstået, før du evt. graver rødder op. Fredede planter må aldrig graves op.

Man må i begrænset omfang samle kogler, mos og lav til privat brug. Det svarer til ca. en bæreposefuld af hver.

Hvis du vil samle brænde, kvas og lignende, skal du have et såkaldt sankekort, som giver dig ret til at samle en vis mængde brænde i et bestemt område.

Læs mere om sankekort https://naturstyrelsen.dk/drift-og-pleje/salg-og-udleje/braende-og-sankekort/ 

Hvad må man plante på sin grund?

…(Her mangler vi et godt svar. Har du svaret så send det til os kontakt@klitmoller.dk.)

Hvor kan man leje lokaler til fest og andre arrangementer?

æ´Redningshus – Danmarks smukkeste forsamlingshus.

Klitmøller har haft en redningsstation helt tilbage til 1847. I 1861 fik stationen et bådhus, som ad flere omgange er blevet ombygget og flyttet.
Da Hanstholm redningsstation kunne dække Klitmøller-området, blev stationen i 1979 nedlagt.

I dag er det gamle redningshus smukt renoveret og fungerer som Klitmøllers forsamlingshus. Huset kan lejes til private arrangementer, og året rundt tilbydes også en stor vifte af arrangementer. Disse spænder bredt med begivenheder for de lokale, til begivenheder der trækker besøgende fra hele Thy. Se mere her https://www.redningshus.dk

 

Stalden

Stalden er byens værtshus, bar, discotek og meget mere. Den er for nyligt blevet renoveret og overtaget af nye kræfter der jævnligt sørger for arrangementer for store og små festglade folk. Stalden kan lejes i til private arrangementer når der er luft i kalderen. Kontakt info@staldenklitmoeller.dk 

Personlig kontakt

Vores FAQ er stadig under udvikling og nogen gange er det bare nemmere at tale med rigtige mennesker. Derfor står Finn Qvistgaard og Preben Holler tilrådig hvis du skriver dem en mail.

Georg Georgsen, Formand
40 47 54 57
georggeorgsenthisted@post.tele.dk

Preben Toft Holler
23 23 28 32
anniogpreben@gmail.com