Klitmøller Lystfiskerforening af 1966

Foreningen har bl.a. til formål at oplyse om fritidsfiskeri og sikkerhedsregler herom, og herunder fremme god adfærd ved fiskeriet såvel på strand som på vand. Udover lystfiskeri benyttes lokalerne også til andre aktiviteter, til støtte og fremme af den positive udvikling Klitmøller i disse år oplever. Kontaktes via www.klf66.dk