Klitmøllers vokseværk stiller nye krav: Hvad er dine ønsker til byens fremtid?

 

Klitmøller er i en rivende udvikling. Men hvordan sikrer vi, at udviklingen sker i balance med de værdier, der er vigtige for mølboerne? Det vil vi rigtig gerne høre dine bud på.  

 

På billede: Preben Holler og Mai H. Knudsen, Borger- og Erhvervsforening Klitmøller

Verdens mest mangfoldige landsby. Det er visionen for Klitmøller i den helhedsplan, som Borger- og Erhvervsforeningen udviklede sammen med byen og Thisted Kommune tilbage i 2015. Og den vision er godt på vej til at blive realiseret.

Både nye fastboende og besøgende betages af byen, der – omringet af natur og bølger – tilbyder et spændende og mangfoldigt miljø, hvor forskellige typer, interesser og baggrunde smelter sammen. 

Og udviklingen går stærkt i Klitmøller. Byen har i dag cirka 1.100 fastboende. Det er 25% flere end i 2015. Det betyder, at skolen, Børnehuset og andre børnepasningsmuligheder er fuldt udnyttet. Derudover er der mangel på boliger og få ledige arealer tilbage i byen. Antallet af besøgende tager også til, og det giver store udfordringer med trafik i sommermånederne. Udfordringer, som der indtil nu ikke er fundet en brugbar løsning på. 

Og der er intet, der tyder på, at udviklingen vender de kommende år.

 

Byens udvikling stiller nye krav til rammerne.

En fremskrivning af befolkningstallet viser, at Klitmøller i 2030 kan være hjem for op til 1.500 fastboende. Det vil gøre Klitmøller til kommunens 4. største by.   

 

”Udviklingen i Klitmøller er gået rigtig stærkt. Virkeligheden har simpelthen overhalet flere punkter i helhedsplanen. Det betyder, at vi allerede nu står i en situation, hvor der er brug for en opdatering af Helhedsplanen, hvis vi skal sikre de rigtige rammer, der kan gøre mølboernes ønsker for byen til virkelighed.
Preben Holler, Borger & Erhvervsforening Klitmøller.

Der er derfor igangsat et arbejde med at opdatere den eksisterende helhedsplan for Klitmøller, så den passer til den virkelighed, byen oplever i dag, samt den forventede udvikling frem mod 2030. Opdateringen vil også indebære en konkretisering af Helhedsplanen med særligt fokus på konkrete krav til byens funktioner og mulige placeringer. Dette er særligt vigtigt, så planen i højere grad end i dag kan være med til at sætte rammerne for Klitmøllers udvikling de kommende år – og konkret for de bygge- og infrastrukturprojekter, der presser sig på.

”Heldigvis starter vi ikke fra bunden denne gang. Vi står på et rigtig godt fundament i form af Helhedsplanen. Men vi skal have gjort den mere konkret i forhold til at pege på bestemte arealer, boligformer og tilbud, som er særligt vigtige for os her i Klitmøller. Både som vi ser det i dag, og hvad vi forestiller os for fremtiden. Det håber jeg, at vi sammen kan komme nærmere.”
Preben Holler, Borger & Erhvervsforening Klitmøller.

En af de helt store udfordringer i byen er sommertrafikken. Derfor skal der med grundlag i den opdaterede Helhedsplan laves et samlet mobilitetskoncept for byen, der skal sikre en langtidsholdbar løsning på trafikudfordringerne. Thisted Kommune står for selve udarbejdelsen og finansieringen af mobilitetskonceptet.

 Processen, der starter i slutningen af maj måned, forløber over de kommende 6 måneder. Processen munder ud i en samlet by- og infrastrukturplan, der indeholder 1) Klitmøllers DNA med tilhørende grundfortælling, 2) beskrivelse af nye funktioner og konkrete områder, hvor disse kunne placeres, og 3) et samlet mobilitetskoncept.  

Der er brug for alles bidrag

Borger- og Erhvervsforeningen er tovholder på processen sammen med Thisted Kommune. Det indledende arbejde med at genbesøge og konkretisere Helhedsplanen laves af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra byen. Men hele byen skal være med til at forme, diskutere og udvælge det samlede fremtidsbillede, man ønsker for Klitmøller i 2030. Derfor får alle byens borgere mulighed for at dele deres ønsker og idéer for Klitmøllers udvikling frem mod 2030. Til at starte med via et online-spørgeskema, hvor svarene løbende indgår i arbejdet. I sensommeren, når COVID-19 restriktionerne forhåbentligt er lempet, skal der afholdes fysiske borgermøder, hvor flere bud på fremtidsbilleder for Klitmøller kan diskuteres af byens borgere.   

Det skal de, fordi Klitmøllers succes er skabt af byens indbyggere. Det er vokset op nedefra – skabt af ildsjæle og kærlighed til stedet. Derfor er det blandt de lokale, at retningen for Klitmøllers udvikling skal findes.

For at vi kan passe på og bevare de kvaliteter, der får folk til at forelske sig i byen, skal vi hjælpe hinanden med at svare på en masse spørgsmål. Hvordan kan Klitmøller udvikle sig på en måde, så Klitmøllers DNA bevares? Hvordan bliver byen et endnu bedre sted at bo og besøge, når der kommer flere til? Hvilke krav stiller udviklingen til byens indretning, institutioner og infrastruktur i 2030? Og hvordan kan de akutte trafikale udfordringer i sommermånederne løses? 

”Det er forskellige værdier som de enkelte mølboer ser som de vigtigste i byen. Derfor er det afgørende, at så mange som muligt deltager aktivt i debatten, så vi får så mange nuancer med som mulig. Det er mange meninger og værdier der skal forenes, og det er vores fornemmeste opgave som Borger- og Erhvervsforening at være med til at forene og sikre alle byens interesser, på bedst mulig måde, i arbejdet med en opdateret helhedsplan for Klitmøller.”
Mai H. Knudsen, Borger & Erhvervsforening Klitmøller 

I løbet af sensommeren kan du bidrage til processen på et borgermøde samt online-diskussioner. På hjemmesiden  www.klitmoller.dk/opdaterethelhedsplan kan du allerede i dag være med til at forme de fremtidsbilleder, der vil være udgangspunktet for sensommerens diskussioner. Her kan du også få et overblik over tidsplanen og de forskellige faser i arbejdet med helhedsplanen.

 Der vil løbende blive delt nyt om arbejdet og inviteret til dialog og borgermøder på bygruppen på Facebook og på hjemmesiden klitmoller.dk.