Klitmøllerhus har til formål at opføre, drive og udvikle et multihus og minihal for kulturel og aktiv udfoldelse.

Befolkningstallet i Klitmøller er over de seneste år steget markant og udviklingen ser ud til at fortsætte. Både fordi vi er en attraktiv by og fordi der er flere nye boligprojekter under opførelse.

Alt i alt står vi overfor en yderligere vækst i indbyggertallet, oven på de mange gode borgere vi allerede er, heraf er op mod halvdelen børn og unge.

For at gøre det rigtigt godt for alle dem der bor her og deres behov for udfoldelse, har vi brug for et multihus.

Selvom rigtigt mange nyder at bruge naturen til deres aktive fritid og kulturelle initiativer finder pladsalternative steder, så er der brug for et større samlingssted for alle de gode initiativer og behov, der ikke kan opfyldes af naturen. Byen har endnu ikke en gennemtænkt og moderne minihal og multihus.

Med Klitmøllerhus ønsker vi at skabe et sted, hvor lokale og besøgende kan mødes på nye måder. Her kan man f.eks. være sammen om badminton, indendørs fodbold, crossfit, skate, klatring, yoga, gymnastik, vævning, bordtennis, musik, backgammon, loppemarkeder, koncerter, (fælles)spisning, god kaffe, te, (lokal) øl og vin.

Således skal Klitmøllerhus være arnestedet for vores gode borgeres sociale-, aktive- og kulturelle udfoldelse.

Vores bygning kan tage mange former og arkitekturen gå i mange retninger, alt efter den kortlægning af behov vi indsamler og konkluderer på. Der er altså hverken blevet fremlagt ideer eller lagt planer endnu og det er netop det vi gerne vil involvere mølboerne i.

Når vi kender til forslag eller beslutninger deler vi dem gerne, så snart vi kan, enten for at få tilbagemeldinger eller for at informere. Så vi må vente i spænding på hvordan det kan folde sig ud, som processen nu engang dikterer.

I øjeblikket planlægger vi forprojektet og har, af Thisted Kommunen, hente kr. 250.000,- til dette formål.

Læs mere på klitmollerhus.dk