Generalforsamling 2024

Uncategorized
February 10, 2024

Vi håber at se så mange af jer på Klitmøller Friskole til en god snak om Borger- og Erhvervsforeninge og et godt valg af ny bestyrelse. Tag din nabo med så vi får samlet et så bredt felt som muligt. Der er kaffe, the, ølog vand.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg til bestyrelsen + 2 suppleanter.
  7. Valg af revisor for 1 år + suppleant for denne.
  8. Eventuelt.

Skriftlige forslag fra medlemmer, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Foreningens opgave er at facilitere frem for at bestemme en udvikling af Klitmøller så kom og hør hvad vi har arbejdet med i det forløbne år og lad os få en diskussion og nogle input til hvordan vi kommer videre. Vi sørger for lidt snacks og drikke og glæder os til at fortælle om bl.a.

 • Status og fremtiden for projekterne i byplanstinget. Hvad skal prioriteres?
 • Klitmøllerhus. Status for et kultur- og aktivitetshus, hvor der er igangsat en forproces med bistand fra et rådgivningsfirma. Orientering om processen for borgerinddragelse, analyse af behov og ønsker til et kommende multihus samt sammenhæng med andre byfunktioner. En proces der starter i februar og fortsætter frem til sommerferien 2024 med ind til flere borgermøder.
 • Mød en Mølbo”. En aktivitet med afsæt i at fremme fællesskabet for både fastboende og sommerhusejere. Et kit til sammenhold med udgangspunkt i hyggeligt samvær og en aktivitet, der giver en genvej til medlemskab af foreningen.

2023 var året hvor foreningen nåede 194 medlemmer, men vi tror der er flere der gerne vil støtte en balanceret udvikling af Klitmøller i den retning, som borgerne ønsker sig og med respekt for opretholdelse og vedligeholdelse af det brand og den identitet som Klitmøller har nu

Som medlem kan anerkendes; borgere med bopæl i Klitmøller, erhvervsdrivende med base i Klitmøller, samt ejere af fritidsboliger i Klitmøller.

Medlemmer har stemmeret fra det fyldte 15. år, og kan herefter vælges til bestyrelsen. I bestyrelsen kan maksimalt optages to medlemmer under 18 år. Bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Klitmøller, eller drive erhverv med base i Klitmøller.

Læs alle vedtægter her på siden.

Vi ses.