KLF66 – Klitmøller Lystfiskerforening af 1966

Uncategorized
November 28, 2021

Den 22. maj 1966 var en lun forårsaften i Klitmøller – og det var samtidig aftenen hvor en lille gruppe lokale lystfiskere samledes på Klitmøller Kro. De havde set mulighederne i at gå sammen i en forening der kunne understøtte deres fælles interesse – lystfiskeri ud fra kysten i små både.

Efter et godt møde – med lidt mad og lidt øl – var KLF66 en realitet med beskedne 15 medlemmer.

I begyndelsen var foreningens aktiviteter henlagt til små træbygninger – omfattende bl.a. ydmyge skure, et gammelt transportabelt lighus mv. – placeret vest for den nuværende landingsplads.

Efter at byens kystfiskere flyttede deres aktiviteter til Hanstholm i slutningen 60-erne i forbindelse med åbningen af Hanstholm havn i 1967, blev foreningens aktiviteter over en periode flyttet til sin nuværende plads i det gamle fiskerleje – en proces der endegyldigt afsluttedes i 1981, hvor 100-årsstormen ødelagde alle foreningens bygninger vest for Æ’ Redningshus.

Gennem en 100-årig aftale med daværende Hanstholm kommune har foreningen frem til 2082 sikret råderet over Fiskerlejets arealer og bygninger omfattede et område på ca. 1 hektar og en bygningsmasse på ca. 2000 m2.

Det er med baggrund i aftalen et helt centralt mål for KLF66 at bevare området og dets bygninger i en form der – i respekt for stedets historie – er til glæde og gavn for såvel de daglige brugere som områdets mange gæster.

Foreningen har herudover til formål at oplyse om fritidsfiskeri, sikkerhedsregler til søs og herunder fremme god adfærd såvel på strand som på haw.

Herudover indgår foreningen i relevante samarbejder med andre foreninger om emner og aktiviteter til gavn for hele Klitmøller-området.

Foreningens medlemstal overstiger i dag 300 med ca. 50 både og adgang til 40 redskabshuse/-rum.

Meget er forandret i Klitmøller i foreningens levetid, hvilket selvfølgelig også har sat sit præg på foreningens virke gennem nye vilkår, nye måder og nye medlemmer.

Fremadrettet ligger der en stor opgave i at sikre, at foreningen udvikler sig i takt med tiden, samtidig med at den står vagt om landingspladsens historie, kvaliteter og muligheder.

Foreningens motto – der er meget sigende for medlemmernes interesser – er “Te’ æ’ haw, ve’ æ’ haw og po’ æ’ haw!”

Klitmøller, november 2021
Erik Odder – formand