Klitmøller Byplansråd

Uncategorized
November 22, 2022

SKAL DU VÆRE MED?

Byplansrådet fungerer som et frivilligt råd under Klitmøller Borger- og Erhvervsforening. Formålet med rådet er at etablere et råd med en god blanding af alle byens målgrupper og organisationer for at vedligeholde og udvikle på byens planer. Processen og arbejdet tager altid udgangspunkt i sidst opdaterede helhedsplan. 

Rådet mødes to gange om året (november og maj) til fælles møde/workshop. Her præsenteres status på de forskellige initiativer fra den sidst opdaterede helhelhedsplan, hvor og hvordan kommunen er involveret samt diskussion om, hvilke justeringer, der burde laves til helhedsplanen. 

Tanken er, at rådets deltagere går i forskellige grupper over vinteren, som hver arbejder med et konkret emne fra Helhedsplanen. Når rådet mødes i maj måned, beslutter rådet, hvilke projekter vi som by ønsker, at Thisted Kommune prioriterer i deres budgetforhandlinger. Rådet vurderer ligeledes, om der er projekter, vi som by selv kan løfte og finde kræfter til at lykkedes helt lokalt. 

Første møde er tirsdag den 29. november kl. 19.00 – 21.30 i redningshuset. 

Foreninger, erhvervslivet og institutioner bliver aktivt kontaktet for at stille med en repræsentant. Derudover stilles der 10 pladser til rådighed til tilfældige interesserede borgere, der udvælges via lodtrækning. 

Har du interesse i at få en af de 10 pladser, må du meget gerne melde tilbage inden 16. november og skrive til Mai Knudsen kesseshus@gmail.com. 

Vi glæder os til et godt samarbejde.