Naturstyrelsen inviterer til naturvandring

Uncategorized
September 27, 2022

Naturstyrelsen Thy inviterer til naturvandring i Naturnationalpark Hanstholm søndag d. 2. oktober i tidsrummet fra 10-15.

Naturnationalpark Hanstholm er et 5040 hektar stort areal i Hanstholm Vildtreservat, Tved og Vilsbøl Klitplantager.

En del af Naturnationalpark Hanstholm skal indhegnes og der skal udsættes store græssere. Indhegningen forventes at blive 1600 til 1700 hektar. Den foreslåede hegnslinje indebærer at en stor del af Tved og Vilsbøl Klitplantager, og derved mange stier og ruter kommer til at ligge indenfor hegnet. I Vilsbøl Klitplantage drejer set sig om blandt andre Fayes Allé, Reservatruten og Rideruten Thy.

https://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/naturprojekter/naturnationalparker/