Ny formand for Borger- og Erhvervsforeningen

Uncategorized
November 17, 2021

Alle i den nye bestyrelse pegende på Henning Vognstrup og vi har allerede erfaret en engageret og struktureret formand. Det kan kun blive et godt år for foreningen. Her fra hestens egen mule.

Jeg er formet af min opvækst i landbruget i 60’erne, hvor nærvær og fællesskab var bærende faktorer. Det var en kultur som jeg har taget med ind i voksenlivet. Det kan helt sikkert minde om en opvækst i et fiskersamfund – på samme tid. I landbruget havde vi dog ikke turisterne. Der var kun os selv, og naboerne. Og fire kilometer til købmand. Det jeg siger med alt det her, er, at jeg tænker den baggrund kan være mit afsæt til at styrke sammenhængskraften i Klitmøller.

Jeg har altid været tiltrukket af- og dyrket fællesskaber, og som sådan har jeg gennem tiden været involveret i en række foreninger.

Det var også lysten til nærvær og fællesskab der ansporede mig til at være med i Klitmøller Borger- og Handelsstandsforening – som det tidligere hed.

Det lå i noget tid i luften, at bestyrelsens formand, Preben Holler, ønskede at give stafetten videre. Jeg havde blot hele tiden tænkt, at den er der så nok én der tager. Men da tiden var inde, hvor den nye bestyrelse skulle konstituere sig, blev der peget på mig. Og dermed blev jeg den nye formand for bestyrelsen for (KBE) Klitmøller Borger- og Erhvervsforening – som den hedder nu, og fremover.

Forud for det, altså den seneste generalforsamling, havde den “gamle” bestyrelse sat sig nye og højere mål.

Jeg skriver vi, for jeg var selv en del af de “gamle”. Vi ville bestræbe os på at række længere ud, herunder bl.a. at få etableret et stærkere fællesskab med de erhvervsdrivende. Men fortsat være paraply for HELE Klitmøller.

I den erkendelse, at de nye mål ville kræve en større indsats, lagde vi ud med et forslag om at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer. Så vi satte os for at opdatere de 30 år gamle vedtægter. Det betød bl.a. at vi fik mulighed for at udvide bestyrelsen fra 5 medlemmer til nu 9 i bestyrelsen. Så nu består bestyrelsen, for  det første, af en større spredning i sammensætning, og flere hoveder til at bringe ambitionerne i mål. Og der er masser af opgaver at tage fat på. Og vi vil frem for alt gøre det attraktivt at være medlem af foreningen.

Venlig hilsen Henning”